Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 2142 van 30.09.2019
Opheffing van de onderwerping aan de sociale zekerheid van de overeenkomsten voor beroepsomscholing en overeenkomsten voor beroepsopleiding - Impact op stagiairs met een handicap

RAPPORT 116 van 30.09.2019
Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepa-lingen van de geratificeerde verdragen - rapporteringscyclus 2019

ADVIES 2136 van 16.07.2019
Ecocheques – Evaluatie van de lijst – Nieuwe aanvragen om toevoeging/interpretatievragen

 

meer 


        

   Activiteitsverslag  2014 - 2018

CAO nr. 98/6 van 16.07.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Dossier Welvaartsvastheid aangepast op 03.10.2019
Dossier
Mobiliteit aangepast op 17.09.2019
Dossier
Brugpensioen / SWT aangepast op 08.08.2019
Dossier
Europese sociale dialoog : kaderovereenkomsten aangepast op 08.08.2019


 

Perscommuniqué van : 30.09.2019 (NAR)

Perscommuniqué van : 30.09.2019 (BURN-OUT)

Perscommuniqué van : 16.07.2019 (NAR)

Perscommuniqué van : 28.05.2019 (NAR)

Perscommuniqué van : 20.05.2019 (BURN-OUT)

Perscommuniqué van : 23.04.2019 (NAR)

Perscommuniqué van : 23.04.2019 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 29.01.2019 (NAR/CRB)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011